Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva
 

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Korisni linkovi

Kontakt


Odgovorite na našu anketu i učestujte u sastavljanju novog Lokalnog ekološkog plana opštine Bor


Klimatske promene

Klimatske promene


Ekološki dani Bora

Eko-dani


Posetetite stranice
projekta Oplanetise!


AKADEMIJA ODRŽIVOSTI


Dobrodošli na našu WEB stranu!

KARAVAN NAUKE TIMOČKI NAUČNI TORNADO -TNT 2015

22 decembar 2015, BorOPIS PROBLEMAStrategija razvoja obrazovanja Srbije i druga strateška dokumenta upućuju na neophodnost da se reforma obrazovanja ostvaruje ne samo unutar škola već i u širem okruženju, u saradnji škola i svih činilaca u okruženju. Istovremeno, vidljivo je opadanje motivacije učenika za realizaciju klasične školske nastave, ali i veliko interesovanje za različite oblike i programe vannastavnih i vanškolskih aktivnosti. Škole pojedinačno nisu u stanju da same zadovolje ova interesovanja učenika, već je neophodna saradnja i među samim školama, a posebno sa širokim krugom različitih aktera van škola, kao što su organizacije civilnog društva, različite ustanove i preduzeća, mediji i dr. Vidljiv je i pad interesovanja za školovanje u oblasti prirodnih i tehničkih nauka. Klasična školska nastava ne doprinosi bitno razvoju učeničkih i nastavničkih kompetencija, ne otvara dovoljno prostora za inovativne nastavne metode, primenu IKT, povezivanje škola sa okruženjem, i dr. Škole nemaju dobro opremljene laboratorije niti opremu za unapređenje nastave iz predmeta prirodnih i tehničkih nauka, odnosno za izvođenje eksperimenata, ogleda i demonstracija. Istovremeno, slični programi Festivala nauka i Noći istraživača realizuju se u Beogradu i velikim gradovima, ali su nedostupni većini učenika i nastavnika iz istočne Srbije.
Takođe, novi pravci razvoja civilnog sektora (priprema Strategije stvaranja povoljnih uslova za organizacije civilnog društva u Srbiji) upućuju da nevladine organizacije pojačaju svoju ulogu i delovanje u redovnom obrazovanju u saradnji sa školama, kao i učešće u oblasti neformalnog obrazovanja i doživotnog učenja uopšte.
Projekat Karavan nauke “Timočki naučni tornado” - TNT osmišljen je pre par godina (2012.god.) sa ciljem da se okupe svi zainteresovani akteri i doprinese da se pomenuti problemi razrešavaju, nove potrebe učenika i nastavnika zadovoljavaju, a opredeljenja strateških dokumenata razvoja obrazovanja postepeno realizuju u opštinama istočne Srbije. U početku je ovaj projekat sadržao samo festival nauke i reciklaže u Boru, zatim je proširen na opštinu Zaječar i Knjaževac, obuhvatajući i program prigodne izložbe, naučnog bioskopa “SCINEMA”, program "Planetarijum", od prošle godine pokrenuta je i akcija Borska noć istraživača “BONIS", i dr.
U 2015. godini, projekat Karavana nauke - TNT obuhvatiće sve ove tradicionalne programe i biti proširen na opštinu Negotin, a biće pozvani da učestvuju i predstavnici škola iz Vidina (NR Bugarska).

CILj PROJEKTADugoročni opšti cilj projekta je doprinos reformi obrazovanja, tako što će se obezbediti višestruke promene u više oblasti:
 • razvoj primenljivog modela vanastavnih i vanškolskih aktivnosti učenika i nastavnika u oblasti prirodnih i tehničkih nauka
 • podizanje nivoa znanja i motivacije učenika za prirodne i tehničke nauke, što može biti od značaja pri njihovom daljem opredeljivanju za nastavak školovanja u ovim oblastima
 • promovisanje vršnjačkog učenja
 • unapređivanje različitih kompetencija učenika kao "mladih naučnika": za celoživotno učenje, komunikaciju i rad sa podacima i informacijama, rešavanje problema i saradnju, ekološke, digitalne i druge kompetencije
 • unapređivanje kompetencija nastavnika "kao mentora i moderatora": za realizaciju nastave orijentisane ka učenju, praćenje trendova u prirodnim i tehničkim naukama, primena principa očiglednosti i primenljivosti, obavljanje uloge mentora
 • obezbeđivanje posebne obrazovne podrške za talentovane učenike u oblasti prirodnih i tehničkih nauka, u ekološkoj edukaciji i oblasti profesionalne orijentacije
 • realizacija usluga profesionalne orijentacije
 • afirmacija posebnih programa vananstavnih aktivnosti - ZELENOG PAKETA
 • aktivno učešće studenata i profesora u promociji, popularizaciji i transferu novih znanja, kao i podsticanju inovativnog razmišljanja, u oblasti prirodnih, tehničkih nauka i ekologije
 • unapređivanje partnerstva škola, međusobno i sa organizacijama civilnog društva, ostalim ustanovama radi stvaranja okruženja u lokalnoj i regionalnoj sredini koje je orijentisano na učenje


KORISNICI PROJEKTAPrimarne ciljne grupe su :
 • učenici osnovnih i srednjih škola u opštinama Bor, Zaječar, Negotin (oko 500 učesnika u realizaciji eksperimenata, ogleda, demonstracija i prezentacija, oko 5000 posetilaca programa "Borske noći istraživača - BONIS", "Festivala nauke" i izložbe).
 • nastavnici osnovnih i srednjih škola (oko 50 kao mentori učenicima i oko 500 kao posetioci programa).

Učenici razvijaju svoje različite kompetencije, podižu nivo znanja i motivacije za prirodne i tehničke nauke kao inicijatori, neposredni izvođači (realizatori) i učesnici u izvođenju (posetioci) eksperimenata, ogleda i demonstracija.
Nastavnici razvijaju svoje različite kompetencije i ostvaruju svoju ulogu u profesionalnoj orijentaciji i pružanju posebne podrške talentovanim učenicima kao njihovi mentori i medijatori u pripremi i izvođenju ogleda, eksperimenata, demonstracija.
Sekundarne ciljne grupe su:
 • studenti i profesori (oko 50 učesnika) fakulteta ( na prvom mestu Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, koji je od samog početka jedan od partnera u organizaciji projekta) koji će pružati pomoć učenicima i nastavnicima u osmišljavanju i realizaciji pojedinih eksperimenata, ogleda i demonstracija, biti autor i organizator izložbe, ali i vršiti promotivnu ulogu vezano za motivisanje učenika za školovanje u oblasti prirodnih i tehničkih nauka i podsticanje inovativnih sposobnosti,
 • stručnjaci ( oko 50 učesnika) iz naučno-istraživačkih, kulurnih i stručnih institucija (Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Zavod za javno zdravlje "Timok " Zaječar, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Narodna biblioteka Bor, Regionalni centar za talente, i dr.) koji će takođe pružiti pomoć u osmišljavanju i realizaciji programa i ujedno motivisati mlade za bavljenje naukom,
 • predstavnici i članovi nevladinih organizacija (oko 100 učesnika) koje se bave obrazovanjem, koji će promovisati i predstaviti svoje programe obrazovanja, posebno u oblasti ekologije, informatike, reciklaže i održivog razvoja, i dr.
 • predstavnici preduzeća koji će predstavljati svoje tehnologije i inovacije,
 • roditelji učenika i svi ostali zainteresovani građani koji će posetiti programe Karavana nauke ili pratiti ove programe preko medija, i na kraju, mada ne nevažno
 • najmlađi polaznici, deca iz obdaništa, odnosno predškolskog obrazovanja, i njihovi vaspitači, koji će takođe biti uključeni u aktivnosti programa festivala nauke i drugih sadržaja projekta.


OPIS AKTIVNOSTIR.br. Aktivnost Nosilac Partneri
1 Planiranje pojedinih programa TNT DMI, OŠ "Dušan Radović", Teh. fakultet(Org. odbor) Ostali učesnici (osnovne i srednje škole i dr.)
2 Ugrađivanje u godišnje planove škola i ostalih učesnika Osnovne i srednje škole Ostali učesnici
3 Pripreme za izvođenje programa - mentorisanje učenika, nabavka materijala za oglede, demonstracije, priprema prezentacija DMI, osnovne i srednje škole, Teh. fakultet Ostali učesnici
4 Borska noć istraživača - BONIS Program:
Izvođenje ogleda i demonstracija iz 5 naučnih oblasti na teme održivog razvoja, kreativne naučne radionice, naučni bioskop i dr.
DMI, OŠ "Dušan Radović", Tehnički fakultetu Boru, Tehnička škola Studentski i učenički centar, ostali učesnici
5 Izložbe "Tajni svet minerala i metala" i "Metali u istoriji" Vidin, Bor, Zaječar, Knjaževac DMI, Tehnički fakultetu Boru, Muzej rudarstva i metalurgije, ostali učesnici
6 Festival nauke i reciklaže u Boru
Program:
Izvođenje eksperimenata, ogleda, demonstracija i prezentacija iz prirodnih i tehničkih nauka,Prezentacije i demonstracije iz oblasti održivog razvoja, uz korišćenje "Zelenog paketa",
Prezentacija obrazovnih profila kroz odgovarajuće primere iz praktične nastave,
Kreativne radionice,
Rešavanje naučnih zadataka od strane posetičlaca,
Naučni bioskop
DMI, OŠ "Dušan Radović", Tehnička škola, Tehnički fakultetu Boru Ostale osnovne i srednje škole, ustanove, preduzeća i udruženja
7 Festival nauke u Zaječaru
(program manjeg obima kao pod 5.)
DMI, OŠ "Desanka Maksimović" Zaječar Tehnički fakultet u Boru, OŠ Dušan Radović, ostali učesnici
8 Festival nauke u Negotinu
(program manjeg obima kao pod 5.)
DMI, OŠ Vuk Karadžić Negotin Tehnički fakultet u Boru, OŠ Dušan Radović, ostali učesnici
9 Medijska kampanja
Izrada promo materijala, komunikacija sa redakcijama glasila, praćenje na internet medijima i društvanim mrežama
DMI Mediji i ostali partneri
10 Evaluacija ( izrada evaluacionog upitnika/ankete, sprovođenje evaluacije, prikupljanje dokumentacije, analiza dokumentacije i medijskih priloga, izrada izveštaja) DMI, OŠ "Dušan Radović", Tehnička škola, Tehnički fakultetu Boru Ostali partneri


REZULTATI PROJEKTAKompleksnost ciljeva projekta uslovila je višestrukost rezultata projekta počevši od razvoja forme obrazovanja koja je omogućila unapređivanje velikog broja veština i kompetencija učenika i nastavnika, porast nivoa znanja i motivacije za učenje kod učenika, ostvarene saradnje među obrazovnim institucijama i drugim institucijama u lokalnoj sredini i šire, talentovanim učenicima pružena je posebna podrška u obrazovanju, spojena nauka i praksa, promovisana nauka i veštine bavljenja naukom, promovisani različiti smerovi srednjih škola i fakulteta, promovisana očigledna nastava, korišćenje postojećih ili kreiranih nastavnih sredstava i uviđanje funkcije i primene istih, i promovisano vršnjačko učenje.
Očekuje se da narednih godina programi projekta Karavan nauke postanu deo godišnjih planova rada svih osnovnih i srednjih škola i da obuhvate sve opštine u istočnoj Srbiji , kao i da se u okviru pogranične saradnje uključe i škole iz Vidina - NR Bugarska, kao i iz susednih okruga Rumunije.

Merljivi rezultati su sledeći:
Priprema i realizacija programa "Borska noć istraživača - BONIS" u Boru 25. septembra 2015., programa glavnog festivala nauke i reciklaže u Boru 10. novembra, dva mini festivala u Zaječaru i Negotinu, organizacija izložbe u oktobru, novembru i januaru u pomenutim gradovima istočne Srbije
Priprema i realizacija oko 200 različitih ogleda, eksperimenata i demonstracija (prema konkretnim programima Noći istraživača i Festivala), raznovrsnost ogleda/prezentacija: broj zastupljenih naučnih oblasti.

Napisi i ostali prilozi u medijima, posebno elektronskim i internet medijima, kao i na društvenim mrežama.
Broj škola, stručnih i drugih institucija partnera u programima projekta, posebno broj škola koje su u godišnji plan rada uvrstile učešće u navedenim programima Broj učenika i nastavnika - neposrednih učesnika i broj posetilaca programa TNT Količina promotivnih materijala: plakata, letaka, flajera Stepen zadovoljstva korisnika i učesnika za dalje učešće u sličnim programima (skale procene).


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, 3.Oktobar 71 Tel. +381(30)444-241
e-mail: mibor@ptt.rs


design:Vasic
copyright © 2001-2015. DMI Bor; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 20.04.2015.