Društvo mladih istraživača Bor    Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 
Iz rada društva
 • Početna strana
 • O nama
 • Dani MI
 • Voda i zdravlje
 • Etno večeri

 • LEAP Bora
 • LEAP Bora
 • Uvodno izlaganje
 • Eko - volonteri
 • Vizija zajednice

 • MORIEK 2001.
 • MORIEK 2000.
 •  

   
  Linkovi srodnih sajtova
  Eko-istina
  Mladi istraživači Srbije
  Mladi istraživači Beograda
  Mladi istraživači Vojvodine
  Društvo ekologa Srbije
  Danube Environmental Forum

  Kampanja Društva mladih istraživača i Odreda izviđača "Radomir Jovanović Čoče" povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o sistemu zaštite životne sredine

  Ekološka svest za novi milenijum
  Javna rasprava povodom nacrta Zakona o sistemu zaštite životne sredine organizovana je u Boru 5. februara 2002. godine. Tim povodom, Društvo mladih istraživača i Odred izviđača "Radomir Jovanović Čoče" pokrenuli su kampanju pod nazivom "Ekološka svest za novi milenijum". Kampanju je materijalno pomogao OEBS - Kancelarija u Jugoslaviji.

  Detalji...

  Ekološka svest - preduslov za uspešnu primenu zakona
  U okviru javne razprave o nacrtu Zakona o sistemu zaštite životne sredine Srbije, Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa drugim ekološkim organizacijama posebno je sagledavalo one odredbe zakona koje se odnose na unapredjenje obrazovanja, razvoj ekološke svesti i informisanje. S tim u vezi dato je više predloga...

  Detalji...

  Poseban zakon za Timočku krajinu
  Da bi se rešili brojni ekološki problemi Bora i Timočke doline potreban je poseban zakon i garancije držve, istaknuto je na javnoj tribini o nacrtu Zakona o sistemu zaštite životne sredine održanoj u sali Muzičke škole u Boru. Tribini je prisostvovalo oko 300 građana Bora i zainteresovani iz pojedinih organizacija sa teritorije Timočke krajine.

  Detalji...

  Zakon teško primenljiv u praksi
  RTB Bor je za novi zakon, ali ukazuje na potrebu usaglašavanja i čitavog niza drugih zakona sa njegovim odredbma da bi se mnoge odredbe mogle sprovesti u praksi. Formirana je stručna grupa sastavljena od pravnika i stručnjaka koji se bave zaštitom životne sredine sa zadatkom da izuči nacrt Zakona o sistemu zaštite životne sredine i predloži eventualne izmene i dopune u cilju efikasne primene nakon njegovog usvajanja. Stručni tim je dao niz načelnih i konkretnih primedbi za izmenu pojedinih članova zakona...

  Detalji...

  Ekološka šteta ne zastareva
  Opština Bor je organizovala više skupova na kojima je vođena rasprava o Nacrtu Zakona o sistemu zaštite životne sredine. Ekološki kolegijum je 13. februara 2002. godine razmatrao predloge nevladinih organizacija, poslovnog sektora, naučno - stručnih institucija i lokalne samouprave i sačinio predloge za izmenu i dopunu koji su upućeni Upravi za životnu sredinu.

  Detalji...

  Veća ovlašćenja lokalnim zajednicama
  Stalna konferencija gradova i opština Jugoslavije uključila se u javnu raspravu o Nacrtu Zakona o sistemu zaštite životne sredine. Odbor, kojim predsedava Predsednik SO Bor Krsta Kalčić, uputio je dopis svim opštinama i gradovima Srbije da daju svoje viđenje ovog Zakona...

  Detalji...


  Društvo mladih istraživača
  19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
  e-mail: mibor@ptt.yu


  design:Vasic
  copyright © 2001-2002. Etos; all rights reserved.
  datum izmene stranice/last modified: 7.04.2002.