Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 
Pregled biltena
 • Broj 1.   12.07.2002. 

 • Broj 2. 19.08.2002.

 • Broj 3. 5.09.2002.

 • Broj 4. 29.09.2002.

 • Iz rada društva
 • Početna strana
 • O nama
 • Dani MI
 • Voda i zdravlje
 • Etno večeri

 • LEAP Bora
 • LEAP Bora
 • Uvodno izlaganje
 • Eko - volonteri
 • Vizija zajednice
 • Plakat za LEAP

 • MORIEK 2001.
 • MORIEK 2000.

 • Linkovi srodnih sajtova
 • Eko-istina
 • Mladi istraživači Srbije
  Mladi istraživači Beograda
  Mladi istraživači Vojvodine
  Društvo ekologa Srbije
  Danube Environmental Forum

  Bilten ekološkog kluba
  Društva Mladih istraživača - Bor
  E K O B R

  Ekološki klub Društva mladih istraživača pokrenuo je bilten "EkoBor" u cilju povećanja nivoa informisanja javnosti o procesu izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana, stanju životne sredine i uključivanju javnosti u izradu LEAP-a.

  Ovaj projekat podržan je od strane Regionalnog ekološkog centra za centralnu i istočnu Evropu - Kancelarije u Jugoslaviji a finansijsku podršku pružila je Ambasada Kraljevine Holandije.

  U periodu od 15. jula do 30. septembra biće štampana četiri broja biltena sa najnovijim informicajama o životnoj sredini Bora i svim događanjima, programima, akcijama i projektima u borskoj opštini.

  Pozivamo čitaoce da nam pišu i daju predloge, sugestije i svoja viđenja ekološke problematike. Pisma će biti objavljena u biltenima i dostavljena timovima za izradu Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana kako bi korisne ideje i predlozi bili ugrađeni u LEAP dokument.


  Društvo mladih istraživača
  19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
  e-mail: mibor@ptt.yu


  design:Vasic
  copyright © 2001. Etos; all rights reserved.
  datum izmene stranice/last modified: 5. 10. 2002.