Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva
 

Početna strana

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Kontakt


Projekti
Mibor->Projekti
Demonstration projectPoboljšanje pristupa informacijama
i učešća javnosti
u odlučivanju o životnoj sredini

Društvo mladih istraživača, u saradnji sa sličnim nevladinim organizacijama u Boru i istočnoj Srbiji (Zaječar, Negotin), lokalnim zajednicama i REC Glavnom kancelarijom i REC Kancelarijom u Beogradu, realizuje demonstarcioni projekat za Srbiju i Crnu Goru koji će se ostvarivati u Boru i istočnoj Srbiji. Ovaj pilot projekat se organizuje u okviru projekta “Poboljšanje pristupa informacijama i učešća javnosti u donošenju odluka vezanih za životnu sredinu”, koji predstavlja komponentu 3.4 Dunavskog regionalnog projekta, finansijski podržanog od strane GEF/UNDP.

Pogledajte detalje

Better Optained RiversB – O – R (Bolje održive reke)
(Better Optained Rivers)

Društvo Mladih istraživača u Boru nosilac je Projekta "Kampanja za primenu novih tehnologija u rudnicima dunavskog sliva koje smanjuju zagađenje teškim metalima i obezbeđuju održivu proizvodnju", u sklopu dugoročnog projekta redukcije zagadjenja sliva Dunava – "Dunavski regionalni projekt", koji se sprovodi u saradnji sa UNDP/GEF-om.
Nastoji se da se kroz kampanju promovišu ove tehnologije i održiva proizvodnje u slivu Dunava i u okviru rudarstva. Osnovni je cilj jačanje učešća javnosti u donošenju odluka vezanih za životnu sredinu i aktivnosti zajednica na smanjenju zagadjenja.

Pogledajte detalje

Involvement of Local Communities in Mine Water Pollution ControlUčešće lokalne zajednice u kontroli
zagađenja rudničkim vodama

Regionalni projekat Centra za održivi ekološki razvoj iz Sarajeva, Ekološkog kluba Društva mladih istraživača iz Bora, Ekološkog udruženja "Zletovica" iz Probištipa i Jugoslovenskog udruženja za vodno pravo iz Novog Sada.
Projekat je podržan od strane Regionalnog ekološkog centra (REC) za centralnu i istočnu Evropu iz Sentandreje, uz finansijsku pomoć GTZ.

Pogledajte detalje

LEAP - Lokalni ekološki akcioni plan
Opštine Bor

Jedan od najznačajnijih projekata Ekološkog kluba koji treba da pomogne zajednici da se izbori sa mnogim ekološkim problemima. Kampanja za Lokalni ekološki akcioni plan Bora vođena je 2001. godine, a njen rezultat je izrada LEAP-a Bora i donošenje odluke u Skupštini opštine o pokretanju ovog procesa, kao i usvajanje LEAP dokumenta u junu 2003. godine.

Program aktivnosti na primeni
Arhuske konvencije
Društvo mladih istraživača Bor, koje najveći deo svojih aktivnosti realizuje na području zaštite životne sredine, objedinilo je više različitih informativnih, edukativnih i tzv. učesničkih aktivnosti u poseban Program primene odredbi Arhuske konvencije. Relizaciju ovog programa finasirali su: Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, SO Bor, strani donatori i dr. Realizacija programa odvijala se tokom cele 2003. god, a posebno je intenzivirana u drugoj polovini, kada je Ministarstvo podržalo program.
Smanjenje siromaštva i životna sredina
U saradnji sa LEAP kancelarijom u Boru, Društvo mladih istraživača, uključilo se u Projekat "Lokalne inicijative", u okviru rasprave o nacrtu Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji, dokumenta koji priprema Vlada Srbije. Ciljevi su bili da se javnost informiše o strategiji smanjenja siromaštva u kontekstu očuvanja i održivog korišćenja prirodnih resursa Bora i istočne Srbije, da se povežu održivi razvoj i rešavanje problema životne sredine sa strategijom smanjenja siromaštva.

Društvo mladih istraživača
19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
e-mail: mibor@ptt.yu


design:Vasic
copyright © 2001-2006. DMI Bor; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 21.01.2006.