Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva
 

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Korisni linkovi

Kontakt


Bibliografija Karpatske Srbije

Srbija je krajem 2008. godine pristupila Konvenciji o zaštiti i održivom razvoju Karpata. U prethodnom periodu pripreme za potpisivanje i prihvatanje ove Konvencije, Društvo mladih istraživača Bor izdalo je bibliografiju radova koji se odnose na prirodu karpatske Srbije, odnosno onog dela Srbije koji treba da bude obuhvaćen Karpatskom konvencijom.

Ovom bibliografijom obuhvaćeni su radovi iz domena geodiverziteta i biodiverziteta prostora Karpatske Srbije.  To je prostor na kome se sučeljavaju Balkanske planine i Karpati, čije granice su već jedan vek predmet diskusije. Mi smo prihvatili granice koje je postavio prof. dr D. Gavrilović. One idu od Dunava na severu do Knjaževca i Sokobanje na jugu. Istočnu granicu čini linija Sip – Brza Palanka – Zaječar – Knjaževac. Zapadna granica ide od Golupca, preko Despotovca i Plane do Mozgova i Bovana. Prostor, dakle, obuhvata ?erdap, Miroč, Homolje, Beljanicu, Kučajske planine, Deli Jovan, Malinik i Rtanj.

mapaBibliografijom su obuhvaćeni  radovi koji tretiraju fundamentalnu građu. Reference koje se odnose na primenjena istraživanja, tehnološke procese i stanje životne sredine, poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, kulturno-istorijsko nasleđe područja, etničke i istorijske prilike i dr. nisu obuhvaćene.

Pristupanje Karpatskoj konvenciji je prilika za Srbiju da se uključi u brojne integrativne tokove u sveri zaštite  geodiverziteta i biodiverziteta na nivou Evrope. Od neposrednog interesa za Srbiju je oko 30 konvencija i inicijativa  na globalnom i regionalnom nivou  a sve one se mogu  integrisati kroz projekte Nature 2000 i  The Pan-European Ecological Network. Dobro poznavanje geodiverziteta i biodiverziteta je elementarni preduslov razvijanja ovih inicijativa kod nas a ova bibliografija treba da doprinese tom poznavanju.

Ova bibliografija radova nosi naziv “Preliminarna…” jer sadži samo oko 2500 jedinica. U toku je rad na dopuni ove bibliografije. Očekuje se doprinos ostalih brojnih autora i drugih zainteresovanih kako bi se bibliografija o prirodi Karpatske Srbije dopunila.

Svi zainteresovani mogu dopuniti bibliografiju na stranicama Foruma DMI Bor 

Download: Bibliografija u PDF formatu

bibliografijaCIP


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, 3.Oktobar 71 Tel. +381(30)444-241
e-mail: mibor@ptt.rs


design:Vasic
copyright © 2001-2009. DMI Bor; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 24.01.2009.