Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Početna strana

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Mediji o nama

Aktivnosti srodnih organizacija

Korisni linkovi

Kontakt


Radionica o klimatskim promenama

Klimatske promene


Aktivnosti

Regionalna radionica za podizanje svesti javnosti o politici u oblasti klimatskih promena
Bor 26. jun 2015.

GEF UNDP

Program Ujedinjenih nacija za razvoj ( UNDP) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i lokalnim partnerskim organizacijama civilnog društva organizuje tri opšte radionice za podizanje svesti javnosti o politici u oblasti klimatskih promena – značaju integrisanja pitanja klimatskih promena u sektorske i regionalne/nacionalne ciljeve razvoja.

Radionice se organizuju u okviru projekta koji se finansira sredstvima Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) “Drugi nacionalni izveštaj Republike Srbije po Konvenciji UNFCCC” a koji se realizuje u periodu 2012-2015.

Opšta svrha radionica: pomenute radionice biće usmerene na podizanje informisanosti zainteresovanih strana na lokalnom nivou o sledećim pitanjima:
• Osnovne informacije o klimatskim promenama i međunarodnim obavezama izveštavanja – uključujući i kako se to odražava na pripremu Nacionalnog inventara gasova sa efektom staklene bašte, nivoe emisije u Srbiji, ublažavanje emisija gasova sa efektom staklene bašte, i uticaje klimatskih promena, ugroženost i prilagođavanje;
• Dosadašnji rezultati postignuti po Drugom nacionalnom izveštaju
• Politike u oblasti klimatskih promena na nacionalnom i međunarodnom nivou (uključujući EU i Okvirnu konvenciju UN o promeni klime - UNFCCC);
• Koncepti klimatskih promena u vezi sa šansama za održiv razvoj na lokalnom nivou;
• Mogućnosti finansiranja za sprovođenje politika u oblasti klimatskih promena na nacionalnom i lokalnom nivou.

Cilj radionica: Cilj radionica je da se poveća stepen informisanosti među zainteresovanim stranama na nacionalnom i lokalnom nivou o politikama u oblasti klimatskih promena i programima u Srbiji sa pogledom na buduće uključivanje u razvoj i sprovođenje politika i programa u oblasti klimatskih promena u dotičnim zajednicama – što bi potencijalno moglo da doprinese politikama i programima na nacionalnom nivou kao i razvoju aktivnosti na lokalnom nivou koje podržavaju nacionalne ciljne vrednosti.

Ciljne grupe:
• Lokalni opštinski i okružni funkcioneri koji su aktivni u oblasti zaštite životne sredine, otpada, energije, izgradnje/urbanizma, poljoprivrede, planiranja za vanredne situacije, i zdravstvene zaštite;
• Lokalne NVO aktivne u sektorima povezanim sa klimatskim promenama;
• Lokalna privreda koja posluje u oblastima vezanim za energiju, otpad, izgradnju, vodoprivredu, i poljoprivredu.

Organizatori regionalne radionice su Kancelarija UNDP u Srbiji, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Društvo mladih istraživača Bor

Više o aktivnostima u oblasti klimatskih promena na sajtu www.klimatskepromene.rs

Ministarstvo poljoprivrede


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, 3. Oktobar 71 Tel. +381(30)444-241
e-mail: mibor@ptt.rs


design:Vasic
copyright © 2001-2015. Etos; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 20.04.2015.