Društvo mladih istraživača Bor    Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Pogledajte i ostale strane na našem sajtu
 
Detalji o kampanji

Cilj projekta

Aktivnosti

Pregled aktivnosti

Ciljna populacija

Rezulati aktivnosti


Početna strana

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

Diskusioni forum

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Korisni linkovi

Kontakt


 Kampanje
Smanjenje siromaštva održivim korišćenjem prirodnih resursa

Naučno stručni skup "Ekološka istina" o održivom korišćenju prirodnih resursa

Stevan StankovićNa XII naučno stručnom skupu "Ekološka istina", održanom od 30. maja do 2. juna 2004. na Borskom jezeru, na problematiku održivog korišćenja prirodnjih resursa koja je pokrenuta projektom, ukazano je u plenarnom predavanju prof. dr Stevana Stankovića, kao i u saopštenjima u sekciji o poljoprivredi i održivom turizmu

Na slici: Prof. dr Stevan Stanković, predsednik Naučnog odbora XII Naučno stručnog skupa "Ekološka istina" za vreme plenarnog predavanja. Na skupu, održanom na Borskom jezeru, oko 200 domaćih i stranih autora i koautora saopštilo je više od 150 naučnih referata

 

Plenarna predavanja/Plenary Lecture

Stevan Stanković
Ekološki aspekt prirode Bora i okruženja - PDF
Ecological Aspect of Nature and Environment of Bor

Sekcija E4. Poljoprivreda
AGRICULTURE

Nataša Djordjević, Miroslava Marić, Valentina Aleksić, Slavica Dželatović
Upotreba organskog đubriva–glistenjaka u organskoj poljoprivredi -PDF
Usage of Organic Manure – Lubricum in Organic Agriculture

Valentina Aleksić, Siniša Milutinović, Miroslava Marić, Nataša Đorđević Suša u Timočkoj krajini i njen uticaj na biljnu proizvodnju - PDF
Draught in Timok Region and its Consenquences on Plant Production

Sekcija E9. Održivi turizam
SUSTAINABLE TOURISM

Stevan Stanković
Zaštita prirode i održivi turizam - PDF
Nature Protection and Sustainable Tourism

Napomena: Još neke od radova sa "Ekološke istine" u vezi s ovom temom možete preuzeti na našem sajtu u PDF formatu na ovoj adresi.


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
e-mail: mibor@ptt.yu


design:Vasic
copyright © 2001-2004. Etos; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 19.07.2004.