Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Početna strana

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Kontakt


Webmaster

Kampanje
 
Smanjenje siromaštva održivim korišćenjem prirodnih resursa
Društvo mladih istraživača Bor pripremilo je projekat "Kampanja za smanjenje siromaštva održivim korišćenjem prirodnih resursa". Projekat je podržala Svetska banka – Kancelarija u Beogradu u okviru svog programa malih grantova za NVO.
Cilj je da se, u okviru pripreme i realizacije strategije održivog razvoja borske opštine, pored rešavanja održivog razvoja rudarske proizvodnje, doprinese održivom razvoju očuvanih prostora prirode u okolini Bora i istočnoj Srbiji jer su do sada ovi potencijali bili nedovoljno korišćeni.
LEP - Lokalni ekološki parlament Bora
Ekološki klub Društva mladih istraživača pokrenuo je kampanju za formiranje Lokalnog ekološkog parlamenta koja je podržana od strane Balkan Community Initiatives Fund.
Lokalni Ekološki Parlament je neformalni oblik uključivanja javnosti u donošenje odluka o životnoj sredini. Zakonski osnov za njegovo osnivanje i rad nalazi se u Arhuskoj konvenciji o pristupu informacijama o životnoj sredini, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu.
LAPZ - Inicijativa za donošenje
Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Better Organize Resourses

Svetska banka odobrila je projekat javne kampanje «B O R - Bolje Organizovani Resursi» za donošenje Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u Boru. Predlog projekta je podnela nevladina organizacija iz Bora – Društvo mladih istraživača, koje ima iskustvo u pokretanju slične inicijative za donošenje Lokalnog ekološkog akcionog plana na kome se u opštini upravo sada radi.
Projekt aktivno uključuje pored opštine, Zavod za tržište rada, poslovni sektor, posebno male privrednike, obrazovanje, javna glasila i nevladine organizacije kao što su udruženje malih privrednika, omladinsku zadrugu i druge.

Pogledajte detalje

Kampanja povodom rasprave o nacrtu Zakona o sistemu zaštite životne sredine
Dr A. Mihajlov i K. Kalčić sa istraživačima i izviđačima

Javna rasprava povodom nacrta Zakona o sistemu zaštite životne sredine organizovana je u Boru 5. februara 2002. godine.
Tim povodom, Društvo mladih istraživača u Boru i Odred izviđača "Radomir Jovanović Čoče" pokrenuli su kampanju pod nazivom "Ekološka svest za novi milenijum". Kampanju je materijalno pomogao OEBS - Kancelarija u Jugoslaviji.


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
e-mail: mibor@ptt.yu


design:Vasic
copyright © 1999-2004. Etos; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 21.11.2004.