Društvo mladih istraživača Bor    Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva
Pogledajte i ostale strane na našem sajtu
 
Detalji o demo projektu

Opis projekta

Aktivnosti
Početak realizacije

Okrugli sto

Medijska kampanja


Početna strana

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

Diskusioni forum

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Korisni linkovi

Kontakt


Broj posetilaca:
Glasilo Eko kluba Mladih istraživača Bor
E K O B R
  Godina IV   Broj  16.  str. 1.    oktobar-decembar 2005.
Skraćeno WEB izdanje                           Izbor strane: 1|2|3|4

Kako da više doprinesemo
zaštiti Dunavskog sliva

U Boru se realizuje Demonstracioni projekat u okviru Dodatne komponente Dunavskog regionalnog projekta

Pogled na DunavUspešna realizacija projekta «B-O-R: Bolje Održive Reke» kroz kampanju za primenu novih tehnologija u rudnicima dunav-skog sliva koje omogućuju smanjenje zagađenja teškim metalima, kvalifikovala je Društvo mladih istraživača Bor da dobije novi projekt u okviru dalje realizacije tzv. Dodatne komponente Dunavskog regio-nalnog projekta smanjenja zagađenja u slivu koje finansiraju UNDP i GEF a sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu u pet podunavskih zemalja: Hrvatskoj, BIH, Srbiji i Crnoj Gori, Rumuniji i Bugarskoj.

Ova dodatna komponenta DRP odnosi se na povećanje pristupa javnosti informacijama i veće učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini, posebno o vodama. U svakoj od ovih zemalja realizuje se nacionalni i po jedan demonstracioni projekat na lokalnom nivou. U Srbiji i Crnoj Gori demonstracioni projekat se realizuje u Boru a nosilac je Društvo mladih istraživača, u saradnji sa lokalnom upravom, javnim i drugim preduzećima, stručnim i naučnim institucijama, medijima i ostalim ekološkim NVO.

Glavne aktivnosti Demonstracionog projekta u Boru odnose se na okupljanje grupe zainteresovanih institucija, formiranje informacionog sistema sa različitim bazama podataka o vodama, razvoj metoda i različitih oblika informisanja javnosti o vodama, obuka predstavnika lokalne vlasti, javnih preduzeća, NVO i dr. da upravljaju ovim informacijama  i dr.

Među ovim aktivnostima je i nastavak izdavanja ekološkog biltena Društva mladih istraživača EKOBOR, ovoga puta sa tematikom koja pokriva Demonstracioni projekat. Pored biltena i naravno lokalnih medija, građani i ostali zainteresovani će o sadržaju projekta i njegovom toku više moći na saznaju iz namenskih lifleta, promocija povodom medjunarodnih ekoloških datuma, na sajtu DMI:
http://www.etos.co.yu/mibor 
i na Forumu na adresi
http://www.etos.co.yu/forum/teme.asp?TOPIC_ID=841.

U naredna tri broja EKOBILTEN biće,dakle, posvećen Demonstracionom projektu koji treba da obezbedi bolji pristup informacijama i veće učešće javnosti u upravljanju vodama.

U ovom broju na narednim stranama objavljujemo više priloga koje je pripremio Toplica Marjanović, koordinator borskog Demonstracionog projekta. Pre svega tekst o osnovnim ciljevima i očekivanim rezultatima Demonstracionog projekta u Boru i tekst o posebnom regionalnom skupu učesnika  projekta iz svih zemalja, koji je početkom decembra 2005. održan u Novom Sadu.

Na srednjim stranama nastavljamo sa foto galerijom kojom predstavljamo izložbu «Borska reka od izvora do uvira», zatim ide širi tekst o vodama na našem području pod naslovom «Od Kučaja do Dunava». Na zadnjoj strani skromnim izborom želimo da podsetimo čitaoce na to šta drugi pišu o nama i problematici našeg projekta, odnosno problematici voda.

 


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
e-mail: mibor@ptt.yu


design:Vasic
copyright © 2001-2006. DMI Bor; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 21.01.2006.