Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Untitled Document
Ekološki dani 2008

Generalni program

Svetski dan voda

Svetski dan fizičkog kretanja

Svetski dan planete Zemlje

Svetski dan biodiverziteta

Svetski dan zaštite životne sredine

Međunarodni dan DUNAVA

Svetski dan planina i turizma

Međunarodni dan planina

Galerija

Početna strana

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

Diskusioni forum

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Korisni linkovi

Kontakt


 Aktivnosti
Ekološki dani Bora i Borskog okruga 2008


Program aktivnosti

Ekološki dani Bora i Borskog okruga 2008

22.03. - 2.06. 2008

 

U 2008. nastavlja se sprovođenje ovog složenog programa sa očekivanjem da se uključuju novi učesnici koji bi postali nosioci ove manifestacije i doprineli proširivanju njenog sadržaja i aktivnosti koje su vezane za nju.

1. Svetski dan voda 22. mart (subota) - World Water Day WWD

Tema za 2008. je "Sanitation": Sanitarno uređenje.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija odlučila je da 2008. godina bude međunarodna godina sanitarnog uređenja te je u skladu sa tim određena i ovogodišnja tema Svetskog dana voda.

2. Svetski dan meteorologije 25. mart (utorak) WMD

Tema za 2008.: "Posmatranje naše planete za bolju budućnost" ili "Observing our planet for a better future"

Organizator obeležavanja ovog datuma je Svetska meteorološka organizacija.

3. Sajam lekovitog bilja 3. i 4.aprila (četvrtak - petak)

Sajam će biti organizovan u kooperaciji sa Udruženjem ljubitelja lekovitog bilja "Menta" Bor i Udruženjem za lekovito bilje Srbije "Dr Jovan Tucakov" u Narodnoj biblioteci Bor.

4. Svetski dan fizičkog kretanja za zdravlje 6. april (nedelja)

Tema 2008: "Breaking Down Barriers to Movement" - Uklonite prepreke za kretanje.

World Physical Activity Day - Agita Mundo Ovaj međunarodni dan obeležava se počev od 2002. povezano sa Svetskim danom zdravlja. Ovogodišnja tema i sadržaji ovog programa predstavljeni su na sajtu

5. Svetski dan zdravlja 7. april (ponedeljak)-World Health Day WHD

Tema za 2008.: "Protecting health from climate change" - Zaštitite zdravlje od klimatskih promena

6. Svetski dan planete Zemlje 22. aprila (utorak) Earth day

Tema za 2008: Okvirne teme: voda, zdravlje, ekološki trag, edukacija građana

7.Svetski dan biodiverziteta 22. maja (četvrtak)

Tema za 2008.: "Biodiversity and Agriculture" - Biodiverzitet i poljoprivreda.

8. Evropski dan parkova 24. maj (četvrtak)

Tema za 2008.: "Nature - Bridging Borders"- Priroda - premošćuje granice

Ovaj datum povezati sa obeležavanjem svetskog dana biodiverziteta i inicijativama za zaštitu Stola, Velikog i Malog Krša, Južnog Kučaja i dr. Programe obeležavanja povezati sa aktivnostima Nacionalnog parka "Đerdap"

Vidi o tome i sajt EUROPARC-a

9. Svetski dan zaštite životne sredine 5. juna (utorak) WED

Tema u 2008. godini je Kick the Habit! Towards a Low Carbon Economy

Organizator obeležavanja ovog datuma je UNEP - Agencija UN za životnu

10.Međunarodni dan DUNAVA 29. juna (nedelja)

Posebno značajan ekološki datum je novouvedeni Međunarodni dan Dunava 29. jun Obeležavanje ovog datuma treba povezati sa dekadom UN "Voda za život". Takođe u obeležavanju ovog datuma treba ostvariti saradnju sa ostalim opštinama Borskog okruga.

11. Evropska noć slepih miševa 30/31. avgust (subota/nedelja)

O ovoj ekološkoj manifestaciji videti na sajtu: EUROBATS-a.

12. Svetski dan čistih planina 26. septembra (petak)

Temu povezati sa inicijativama za zaštitu i uređenje očuvanih planinskih prostora u okolini Bora.

13. Svetski dan turizma 27. septembar (subota) WTD

Tema za 2008.: "Tourism Responding to the Challenge of Climate Change"- Uticaj turizma na izazov klimatskih promena Ovaj datum povezati sa Svetskim danom čistih planina i inicijativama za turističku valorizaciju pojedinih područja u okolini Bora.

14. Svetski dan staništa (habitat) prvi ponedeljak u oktobru (6. oktobar)

Tema za 2008: Web sajt UNHABITAT-a.

15. Svetski dan zaštite divljih životinja 4. oktobra (subota)

Ostvariti saradnju sa Lovačkim društvom i Srbijašume radi definisanja programa obelezavanja ovog datuma.

O tome videti sajt posvećen svetskom danu zaštite divljih životinja.

16. Svetski dan hrane 16. oktobra (četvrtak) WFD

Tema za 2008: World Food Security and the Challenges of climate change and bioenergy

17. Evropska nedelja šuma - Pan European Forest Week, 25 - 28. oktobar

Za bliže informacije videti sajtove: EUFORGEN-a i 5. Ministarske konferencije o zaštiti evropskih šuma.

18. Svetski dan urbanih regija 8. novembra (subota)

Aktivnosti: promotivni skup NB sa ovim datumom povezati obeležavanje 19. novembra 2008. - Svetskog dana Geografskog informacionog sistema (GIS DAY)

Za više informacija videti sajt Američke asocijacije za planiranje.

19. Međunarodni dan volontera 5 decembar (petak)

Vidi za ovu akciju sajt edukativnog programa za održivo življenje.

20. Međunarodni dan planina 11.decembar (četvrtak) IMD

Vidi informacija o ovome na sajtu FAO-a.

Svi nosioci i učesnici obeležavanja pojedinih ekoloških datuma, Društvo mladih istraživača Bor, Ekološki fond i Otsek za zaštitu životne sredine opštine Bor treba da obezbede, samostalno ili preko gradske mreže ekoloških informativnih resursa, praćenje navedenih sajtova kako bi se prikupili potrebni materijali sa pripremu programa, kao i da obezbede da se planirane aktivnosti i njihovi rezultati predstave na stranicama ovih sajtova.

Svaki organizator pratice aktivnost na svom sajtu i na stranicama diskusionog Foruma www.forum.mibor.rs a ukupnu aktivnost pratiće Društvo mladih istraživača na stranicama svoga sajta. Organizacija programa obeležavanja značajnih ekoloških datuma biće maksimalno koordinirana preko Otseka za zaštitu životne sredine opštine Bor i gradske mreže ekoloških informacionih resursa, kao i komunikacija DMI.
Potrebno je u pripremu i realizaciju svih gore navedenih programa više uključiti profesore i studenta sa ekoloških smerova na Tehničkom fakultetu u Boru, kao i profesore i učenike ekološkog usmerenja Tehničke škole u Boru, kao i uopšte zavisno od teme profesore i učenike svih škola koje takve teme obrađuju.

Program je otvoren za dopunu novim značajnim datumima koje treba obeležiti.

Prilikom organizacije programa obeležavanja ovih datuma potrebno je uspostaviti saradnju sa drugim zainteresovanim institucijama, medijima, lokalnim zajednicama i državnim organima i institucijama koji su nosioci programa obeležavanja na nacionalnom nivou.

Napomena: Konkretne aktivnosti i nosioci programa u ostalim opstinama Borskog okruga (Negotin, Kladovo i Majdanpek) utvrdiće se u tim sredinama.

Predlagači programa su:

  • Društvo mladih istraživača Bor
  • Otsek za zaštitu životne sredine SO Bor
  • Gradska mreža ekoloških informatičkih resursa

home     vrh strane


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, 3.Oktobar 71 Tel. +381(30)444-241
e-mail: mibor@ptt.rs


design:Vasic
copyright © 2001-2008. Etos; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 13.07.2008.