Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Početna strana

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Mediji o nama

Aktivnosti srodnih organizacija

Korisni linkovi

KontaktAktivnosti

CIVILNO DRUŠTVO U PROCESU EU INTEGRACIJA
USVAJANJE VREDNOSTI I UNAPREĐENJE DIJALOGA

Logo programa

Konferencijom za štampu u Medija centru u Beogradu, 15.juna 2011.godine završen je projekat Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga (Net2Dialogue), koji su realizovali Beogradska otvorena škola i Fondacija Fridrih Ebert.
Cilj projekta bio je izgradnja modela/mehanizama za učešće organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine u sprovođenju politike životne sredine u Srbiji.

brosuraU projektu je učestvovalo 30 organizacija iz Srbije, koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, pri čemu je Društvo mladih istraživača iz Bora imalo predstavnika – Branislava Jovanovića, čiji je rad Unapređenje informisanja javnosti putem uspostavljanja portala za predmete iz oblasti procene uticaja na životnu sredinu uvršten u zbornik radova, kao jedan od devet radova.

Više možete pročitati na  http://net2dialogue.bos.rs/  

Kako je izgledao rad na projektu možete pogledati na  http://www.youtube.com/watch?v=sZHBAWNQ2gI  

 

***********

Društvo Mladih Istraživača iz Bora, preko svog predstavnika Branislava Jovanovića, uključeno je u projekat Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija – usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga, koji realizuju Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fondacija Fridrih Ebert, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Opšti cilj projekta je razvijanje održivog dijaloga između organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije i EU kroz aktivno učešće u procesu kreiranja praktičnih politika relevantnih za proces evropskih integracija u Srbiji.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Razvijanje mehanizama za praktično-politički dijalog između OCD-a i vlasti u Srbiji u oblasti životne sredine u procesu EU integracija, zasnovanih na iskustvima i znanjima zemalja članica EU;
  • Stvaranje okvira za učešće OCD-a u procesu primene politike životne sredine u skladu sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju (EU);
  • Osnaživanje 30 organizacija civilnog društva za stvaranje praktičnih politika i javno zagovaranje u oblasti životne sredine, i
  • Unapređivanje procesa umrežavanja između OCD-a, zakonodavnih i izvršnih vlasti u Srbiji i organizacija iz zemalja članica EU.

Sprovođenje projekta predviđa se za period oktobar 2010. – maj 2011.godine

Više o projektu možete pročitati na: http://net2dialogue.bos.rs/


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, 3. Oktobar 71 Tel. +381(30)444-241
e-mail: mibor@ptt.rs


design:Vasic
copyright © 2001-2010. Etos; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 13.07.2011.